Privatlivs- og persondatapolitik

Kalles Kaffe ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Personoplysningers data kan være dit navn, din e-mail, fysisk adresse, fødselsdato, IPadresse, lokaliseringsdata mm..

DATAANSVARLIG

Vores formål er, at udbrede kvalitetskaffe i Danmark, fra mobile kaffebarer, til events og folk på farten.

Derfor er alle vores produkter af højeste kvalitet, lige fra vores kaffebønner til vores espressomaskiner. Kaffe og mælk er selvsagt hovedingredienserne på vores menukort, og derfor er vi rigtig glade for det gode samarbejde vi har med det lokale kafferisteri Copenhagen Coffee Lab, samt det sønderjyske mejeri Naturmælk.

Hos Kalles Kaffe har vi fokus på social ansvarlighed og vi stræber efter, at operere bæredygtigt over hele linjen. Derfor bidrager vi også meget gerne til velgørenhedsarrangementer, og har bidraget til organisationer som: Kids Aid, Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors, Sjældne Diagnoser, Soldaterløbet, ECCO Walkathon m.fl.

Som virksomhed tror vi på at tage beslutninger med ”ja hatten” på. Vi lever af vores tilfredse kunder og samarbejdspartnere, og siger yderst sjældent nej til en opgave. Vi vil gå langt for at imødekomme vores kunders behov, vi er professionelle og altid til at snakke med.

Tøv endelig ikke med at kontakte os, hvis I har en opgave vi kan løse.

Kalles Kaffe er dataansvarlig.
Kalles Kaffe kontaktoplysninger er:
Kalles Kaffe
Krimsvej 29
2300
[email protected]

Kalles Kaffe udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kalles Kaffe er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Kalles Kaffe leverer som webvirksomhed en lang række ydelser. For hver enkelt ydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse ydelser, afgiver dine personoplysninger til Kalles Kaffe, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Kalles Kaffe.

HVORDAN INDSAMLER KALLES KAFFE PERSONOPLYSNINGER?

Kalles Kaffe indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Bruger www.kalles-kaffe.dk (f.eks. browsercookies).
 • Sender e-mail eller udfylder support- og kontaktformular.
 • Skriver til os via sociale medier.
 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Kalles Kaffe ydelser.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER KALLES KAFFE?

Kalles Kaffe indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Kalles Kaffe personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Kalles Kaffe mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig. Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Kalles Kaffe det samtidig som et samtykke til at
kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores kartotek.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Kalles Kaffe i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

Kalles Kaffe formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine projekter og køb af Kalles Kaffes ydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter udført arbejde.
 • Opfyldelse af din anmodning om ydelser – herunder opdateringer.
 • Forbedring og udvikling af Kalles Kaffe serviceydelser.
 • Tilpasning af Kalles Kaffe kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd.
 • Administration af din relation til Kalles Kaffe
 • Opfyldelse af lovkrav.

DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Kalles Kaffe baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Kalles Kaffe kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med udvikling af en hjemmeside, opdateringer og vedligehold, kontakt til 3.-parter (f.eks. webhotel) og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Kalles Kaffe behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. Behandlingen kan også finde sted for at Kalles Kaffe kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Kalles Kaffe forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din oplevelse samt kvaliteten af Kalles Kaffe ydelser. Oplyser du Kalles Kaffe om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, bruger Kalles Kaffe oplysningerne til at tilpasse den pågældende ydelse (f.eks. tilpasning af mødefasciliteter).

DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.
Rettighederne er som følger:

• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Kalles Kaffe behandler om dig.
• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Kalles Kaffe har regis treret om dig.
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger Kalles Kaffe har registreret om dig. Øn sker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Kalles Kaffe alle oplysninger, som Kalles Kaffe ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Kalles Kaffe, efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Kalles Kaffe enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Du kan også kontakte Kalles Kaffe, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Kalles Kaffe
Krimsvej 29
2300 København
42 45 23 33

Kalles Kaffe vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Kalles Kaffe om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Kalles Kaffe kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/backup).

HVIS DU ANSØGER OM EN STILLING HOS KALLES KAFFE

Når du søger en stilling hos Kalles Kaffe (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du har givet Kalles Kaffe forbindelse med din ansøgning. Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Kalles Kaffe bruger oplysningerne til at vurdere, om Kalles Kaffe ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse. Dine oplysninger opbevares i Kalles Kaffe kontaktarkiv, hvor kun ledelsen har adgang med personligt password.

Kalles Kaffe har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Kalles Kaffe beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 6 i nærværende persondatapolitik.

SLETNING AF DATE

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNING

Kalles Kaffe beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kalles Kaffe har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

For at undgå datatab tager Kalles Kaffe løbende back up af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Kalles Kaffe underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Kalles Kaffe sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Kalles Kaffe interne systemer benytter Kalles Kaffe sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer. Kalles Kaffe har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Kalles Kaffe sletter dine personoplysninger, når Kalles Kaffe efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Kalles Kaffe behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Kalles Kaffe
Krimsvej 29
2300 Københan
[email protected]

Eller ved at benytte vores kontakt- eller support-formular.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Kalles Kaffe hjemmeside.

Denne side er sidst redigeret 11. marts 2019

COOKIES

Dette website anvender cookies til følgende formål:
Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.
Trafikmåling, så vi ved, hvor mange der besøger vores site, og hvilke sider de besøger. På den måde hjælper cookies os med at optimere brugeroplevelsen.

EJEROPLYSNINGER

Dette website udbydes af:

Kalles Kaffe
Krimsvej 29
2300 København
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 42452333
CVR: 30553225

COOKIES

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Informationerne, den samler, er anonyme, og selve filen er passiv. Det vil sige, at den ikke kan sprede virus eller andre skadelige programmer.

SÅ LANG TID OPBEVARES COOKIES

Cookies sletter sig selv efter en given periode (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

SÅDAN SLETTER DU COOKIES

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

SÅDAN UNDGÅR JEG COOKIES?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

HVAD COOKIES BRUGES TIL PÅ VORES WEBSITE

Kalles Kaffe bruger vi primært cookies til webanalyse, der kan hjælpe os til at forbedre hjemmesiden.

GOOGLE ANALYTICS (TRAFIKMÅLING)

Websitet kalles-kaffe.dk bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ANNONCENETVÆRK

Websitet anvender p.t. ingen annoncenetværk.

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, tilmeldelse til nyhedsmail, køb, deltagelse i en undersøgelse eller lign.. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

KONTAKT VEDR. PERSONOPLYSNINGER

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Kalles Kaffe, skal du rette henvendelse på mailadresse [email protected] eller telefon +45 42452333. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Siden er sidst opdateret 11. marts 2019.
Privatlivspolitik udarbejdet efter skabelon og retningslinier fra www.minecookies.org.